Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγχώνευση

Η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. μετονομάστηκε σε Ο.ΣΥ. Α.Ε. μετά τη συγχώνευσή της με τον Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με απορρόφηση του τελευταίου.
Στις 5 Ιουλίου 2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία συγχώνευσης της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.) με τον Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιά Α.Ε.) με απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3920 (Φ.Ε.Κ. 33/Β/03.03.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις». Με τη συντέλεση της συγχώνευσης η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. μετονομάστηκε σε Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία). Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η εξής:
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. : Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Μέλη Δ.Σ. (σε αλφαβητική σειρά):
Γιάννης Δ. Οικονόμου Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος Μέλος Δ.Σ.
Νικόλαος Αρβανιτάκης Μέλος Δ.Σ.
Λάμπρος Καζάκος Μέλος Δ.Σ.
Γεωργία Παπαρίζου Μέλος Δ.Σ.
Χαρίλαος Σοφιανόπουλος Μέλος Δ.Σ.
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα