Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εταιρεία > Ταυτότητα

Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 325.321.529,78€ ενσωματωμένο σε μια μετοχή η οποία ανήκει στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (στοιχεία στο τέλος του 2017).
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα