Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εταιρεία > Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. εργαζόμαστε 6.183 άτομα όλων των ειδικοτήτων δηλαδή προσωπικό κίνησης, εργατοτεχνικό προσωπικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Η συντριπτική πλειοψηφία μας (4.905 άτομα) εργάζεται στον κρίσιμο τομέα της κίνησης (οδηγοί, σταθμάρχες, επόπτες κλπ) ενώ ένας επίσης σημαντικός αριθμός (864) αποτελεί το εργατοτεχνικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό αριθμεί 297 άτομα και το βοηθητικό προσωπικό 117. Παρόλο που η δύναμη προσωπικού της Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι η χαμηλότερη σε σχέση με τα 10 προηγούμενα έτη, το συγκοινωνιακό έργο που παράγει η εταιρεία δεν παρουσιάζει ανάλογη μείωση, οι εργαζόμενοι στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία μας και στη μεγάλη εξειδίκευση που διαθέτουμε, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες. Ενδεικτικά, το προσωπικό μειώθηκε κατά 14,7% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση που οφείλεται σε μη κάλυψη των αποχωρήσεων που έγιναν κυρίως λόγω συνταξιοδότησης και της εφαρμογής των μέτρων των Μετατάξεων. Ο μεγαλύτερος με διαφορά αριθμός αποχωρήσεων αφορά στην κατηγορία του προσωπικού κίνησης (846 άτομα). Συγκεκριμένα στο τέλος του 2011 η δύναμη του προσωπικού κίνησης και του διοικητικού προσωπικού ήταν μειωμένη κατά 12,7% και 14,5% αντίστοιχα έναντι του προηγούμενου έτους. Αλλά και ο αριθμός των τεχνιτών, που αντιστοιχούν ανά λεωφορείο παρουσιάζεται μειωμένος σε σχέση με το 2010. Επόμενη σελίδα >>
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα