Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΟΑΣΑ Α.Ε. - 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ποια είναι τα νέα ηλεκτρονικά εισιτήρια ΑTH.ENA TICKET: Το πολλαπλό εισιτήριο Το πολλαπλό εισιτήριο είναι ένα επαναφορτιζόµενο εισιτήριο. Κατά την έκδοσή του φορτίζεται µε έναν (1) από τους γνωστούς τύπους εισιτηρίων ή τους νέους που θα δηµιουργηθούν στο µέλλον. Εφόσον ο κάτοχός του το διατηρεί σε καλή κατάσταση µπορεί να επαναφορτιστεί αρκετές φορές µε έναν τύπο εισιτηρίου κάθε φορά. ΑΤΗ.ΕΝΑ Card: Η έξυπνη κάρτα Η έξυπνη κάρτα ΑΤΗ.ΕΝΑ CARD είναι µια πλαστική κάρτα στο µέγεθος πιστωτικής. Είναι επαναφορτιζόµενη και το βασικό πλεονέκτηµά της είναι ότι προσαρµόζεται στις ανάγκες του κατόχου της. Μπορεί να επαναφορτίζεται µε διαφορετικά προϊόντα κοµίστρου κάθε φορά, ανάλογα µε τις µετακινήσεις που επιθυµεί ο επιβάτης. Η έκδοση της ΑΤΗ.ΕΝΑ Card Οι επιβάτες που είναι ήδη κάτοχοι καρτών κανονικής τιµής (αξίας €30 και άνω), αλλά και οι επιβάτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έξυπνη κάρτα φορτισµένη µε προϊόν κοµίστρου κανονικής τιµής (αξίας €30 και άνω), µπορούν να υποβάλουν αίτηση στον ιστότοπο www.athenacard.gr εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό η απόκτηση και η αντικατάσταση των χάρτινων καρτών από την έξυπνη κάρτα ATH.ENA θα γίνει σταδιακά και χωρίς ταλαιπωρία. Τι θα ξεκινήσει εντός του Φεβρουαρίου; 1.Η εφαρµογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα ξεκινήσει από τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, το τραµ και την γραµµή 1 (Πειραιάς-Κηφισιά). 2.Η πώληση του πολλαπλού εισιτηρίου από τα αυτόµατα µηχανήµατα της γραµµής 1 (ΗΣΑΠ) και των γραµµών του τραµ. Αρχικά θα τεθούν σε λειτουργία από την 1η Φεβρουαρίου τα µηχανήµατα στους σταθµούς Κηφισιά, Μαρούσι, Καλλιθέα και στη στάση Σύνταγµα του τραµ. Εντός µηνός θα τεθούν σε λειτουργία και τα υπόλοιπα 169 µηχανήµατα όλων των σταθµών της γραµµής 1 και των στάσεων του τραµ. 3.Η πώληση του πολλαπλού εισιτηρίου στα εκδοτήρια των λεωφορείων express Αεροδροµίου, στο Σύνταγµα και στο Αεροδρόµιο. 4.Η λειτουργία αυτόµατων µηχανηµάτων έκδοσης και φόρτισης του πολλαπλού εισιτηρίου που θα εγκατασταθούν στα ΚΤΕΛ Κηφισού, Λιοσίων, ΚΤΕΛ Αττικής (Πεδίον Άρεως), στο Πέραµα και στην Κηφισιά (πλατ. Πλατάνου). 5.Κατά την πρώτη φάση οι επιβάτες θα µπορούν να φορτίζουν το πολλαπλό εισιτήριο µε προϊόντα κοµίστρου, όπως το ηµερήσιο, το 5ήµερο, το 3ήµερο, τα κανονικά εισιτήρια αεροδροµίου για το µετρό και τα λεωφορεία express. Οι υπόλοιποι τύποι κοµίστρου χαµηλότερης αξίας θα ενσωµατωθούν σταδιακά στο νέο σύστηµα. 6.H έκδοση και η φόρτιση του πολλαπλού εισιτηρίου, εκτός από τα αυτόµατα µηχανήµατα, θα πραγµατοποιείται και σε 8 στελεχωµένα εκδοτήρια εισιτηρίων και καρτών της γραµµής 1 (Κηφισιά, Μαρούσι, Ηράκλειο, Κάτω Πατήσια, Αττική, Οµόνοια, Καλλιθέα, Πειραιάς) και δύο (2) εκδοτήρια του τραµ (Σύνταγµα, Αγ. Φωτεινή), τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία σταδιακά. Στα στελεχωµένα εκδοτήρια θα γίνεται σταδιακά και έκδοση έξυπνων καρτών. 7. Η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση προσωποποιηµένων έξυπνων καρτών µέσω του ιστότοπου www.athenacard.gr. ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ 1. Οι επιβάτες που θέλουν να χρησιµοποιήσουν τα εισιτήρια €1,40 και €0,60 θα συνεχίσουν να τα προµηθεύονται και να τα επικυρώνουν όπως και σήµερα. 2. Οι επιβάτες που έχουν σε ισχύ χάρτινες κάρτες απεριορίστων διαδροµών (µηνιαία, 3µηνιαία,6µηνιαία, ετήσια) συνεχίζουν να τις χρησιµοποιούν κανονικά. 3. Παράλληλα, οι κάτοχοι καρτών απεριορίστων διαδροµών κανονικής τιµής (όχι µειωµένης) ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση απόκτησης έξυπνης κάρτας στο www.athenacard.gr για να αντικαταστήσουν την χάρτινη. 4. Επίσης, όσοι επιβάτες θέλουν να αποκτήσουν έξυπνη κάρτα και να την φορτίσουν µε προϊόν κοµίστρου απεριορίστων διαδροµών κανονικής τιµής (όχι µειωµένης) µπορούν να υποβάλουν αίτηση απόκτησης έξυπνης κάρτας στο www.athenacard.gr. 5. Μέχρι να παραλάβουν την έξυπνη κάρτα τους, οι επιβάτες εξακολουθούν να χρησιµοποιούν τους χάρτινους τύπους κοµίστρου που χρησιµοποιούν µέχρι σήµερα. 6. Οι επιβάτες, για όσο διάστηµα χρησιµοποιούν χάρτινους τύπους κοµίστρου, θα ακολουθούν τις διαδικασίες αγοράς και επικύρωσης όπως έκαναν µέχρι σήµερα. Επικύρωση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων 7. Στα λεωφορεία, τρόλλεϋ και τραµ, οι επιβάτες που χρησιµοποιούν πολλαπλό εισιτήριο/ έξυπνη κάρτα θα τα επικυρώνουν κατά την είσοδό τους στο όχηµα ανέπαφα ΜΙΑ φορά στα έξυπνα επικυρωτικά µπλε χρώµατος, που βρίσκονται πλησίον των θυρών. 8. Στην γραµµή 1 (ΗΣΑΠ), οι επιβάτες που χρησιµοποιούν πολλαπλό εισιτήριο/ έξυπνη κάρτα θα πρέπει να τα επικυρώνουν ∆ΥΟ φορές, µια στην είσοδο και µια στην έξοδο, στις πύλες των σταθµών. Στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου οι πύλες θα παραµένουν ανοικτές, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν την δυνατότητα επικύρωσης των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. 9. Στις γραµµές 2 και 3 του µετρό, οι πύλες δεν θα λειτουργούν µέχρι την περάτωση της εγκατάστασής τους σε όλους τους σταθµούς. 10. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικυρώνουν το πολλαπλό εισιτήριο/ έξυπνη κάρτα κατά την είσοδό τους σε όλα τα µέσα που χρησιµοποιούν σε περίπτωση µετεπιβιβάσεων. 11. Κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα ο ΟΑΣΑ θα ενηµερώνει το επιβατικό κοινό µε κάθε πρόσφορο τρόπο µε µηνύµατα από τις οθόνες των σταθµών και της τηλεµατικής, µέσω του ιστότοπου www.athenacard.gr, του τηλεφωνικού κέντρου 11 185 και µε έντυπο υλικό. 12. Στην φάση πλήρους λειτουργίας του συστήµατος, µετά τον Απρίλιο, θα παρέχεται στους επιβάτες η δυνατότητα να πληρώνουν όταν αγοράζουν ή επαναφορτίζουν τα ηλεκτρονικά τους εισιτήρια (πολλαπλό, κάρτα) και µε την χρήση πιστωτικών καρτών στα αυτόµατα µηχανήµατα, µέσω του διαδικτύου και µέσω έξυπνων κινητών. Τι πρέπει να κάνουν οι επιβάτες του προαστιακού που κάνουν χρήση του δικτύου του ΟΑΣΑ Μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα στάδια υλοποίησης του Έργου οι επιβάτες του προαστιακού θα εξακολουθούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων τους µε τους ίδιους όρους, όπως σήµερα. Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι δωρεάν µετακίνησης και µειωµένου κοµίστρου Το δικαίωµα δωρεάν µετακίνησης ή µειωµένου κοµίστρου συνεχίζει να ισχύει κανονικά για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (Ανεργοι, ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Φοιτητές κλπ). Οι επιβάτες που είναι δικαιούχοι δωρεάν µετακίνησης ή µειωµένου κοµίστρου θα ενηµερωθούν ξεχωριστά και σε συνεργασία µε την κατά περίπτωση αρµόδια Αρχή ή Υπουργείο σε επόµενη φάση
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα