Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Η ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στο συγκοινωνιακό έργο γίνεται από το δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. A.E..


Η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. μετονομάστηκε σε Ο.ΣΥ. Α.Ε. μετά τη συγχώνευσή της με τον Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με απορρόφηση του τελευταίου. περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες