Ο.ΣΥ. Α.Ε.
      ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο.Α.Σ.Α. A.E.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εταιρεία > Στόλος

Στόλος
Στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτουμε ένα σύγχρονο στόλο οχημάτων με στόχο την ικανοποίηση των επιβατών κατά τις αστικές μετακινήσεις τους και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο στόλος μας έχει εμπλουτιστεί με νέα λεωφορεία υψηλών προδιαγραφών με κινητήρες νέας τεχνολογίας, καθώς τα παλαιότερα αποσύρονται σταδιακά. Αναλυτικότερα, ο στόλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποτελείται από: - 2.148 θερμικά οχήματα (μέσης ηλικίας 9 ετών περίπου) και συγκεκριμένα:
 • 263 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO 1,
 • 957 οχήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO 2,
 • 401 οχήματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου τεχνολογίας EURO 3,
 • 220 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO 4,
 • 100 οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO 5,
 • 4 διώροφα οχήματα Πετρελαίου τεχνολογίας EURO 5 και
 • 200 οχήματα Φυσικού Αερίου νέας τεχνολογίας EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicles).
Από το σύνολο των παραπάνω θερμικών οχημάτων τα 614 κινούνται με φυσικό αέριο και τα 1.531 με diesel.
- 366 ηλεκτροκίνητα οχήματα (μέσης ηλικίας 10 ετών περίπου) και συγκεκριμένα:
 • 112 οχήματα σειράς 6000 και χρονολογίας κτήσεως 1999-2000,
 • 112 οχήματα σειράς 7000 και χρονολογίας κτήσεως 1999-2000,
 • 91 οχήματα σειράς 8000 και χρονολογίας κτήσεως 2003-2004 και
 • 51 οχήματα σειράς 9000 και χρονολογίας κτήσεως 2004.
Αρχική σελίδα | Αρχή σελίδας | Προηγούμενη σελίδα